Celem wprowadzenia prostej spółki akcyjnej było umożliwienie rejestracji podmiotu, który charakteryzować się będzie elastyczną formą prowadzenia działalności oraz stosowaniem uproszczonych procedur. W prostej spółce akcyjnej akcjonariusze uprawnieni są do korzystania z dużej swobody w zakresie kształtowania zasad prowadzenia spraw i reprezentacji spółki.

Reprezentacja prostej spółki akcyjnej

Akcjonariuszom przysługuje dowolność w zakresie powoływania organów zarządzających prostą spółką akcyjną.

W prostej spółce akcyjnej może ustanowiony zarząd oraz dodatkowo rada nadzorcza lub rada dyrektorów.

Uwaga!

Nie ma możliwości ustanowienia zarówno rady dyrektorów jak również rady nadzorczej.

Reprezentacja prostej spółki akcyjnej – dostępne modele:

  1. DUALISTYCZNY →  zarząd i rada nadzorcza
  2. MONISTYCZNY → rada dyrektorów posiada kompetencje zarządcze oraz nadzorcze
Tagged With: