Trudno jednocześnie stwierdzić, która z form jest korzystniejsza. Wszystko zależy od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej i przyjętych przez wspólników celów gospodarczych. 

Prosta Spółka Akcyjna:

  • minimalny kapitał akcyjny 1 zł,
  • możliwość wniesienia wkładów niepieniężnych (świadczenie pracy/usług),
  • uchwały podejmowane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej/pisemnie,
  • możliwość zwołania walnego zgromadzenia pocztą elektroniczną/listem poleconym/przesyłką kurierską,
  • w pewnych wypadkach możliwość zwrotu wniesionych wkładów.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

  • minimalny kapitał zakładowy 5 000 zł,
  • niemożliwe wniesienie wkładów w postaci świadczenia pracy/usług,
  • uchwały podejmowane pisemnie,
  • możliwość zwołania walnego zgromadzenia listem poleconym/przesyłką kurierską,
  • wkłady nie podlegają zwrotowi.
Tagged With: