Prosta spółka akcyjna jest nowością na rynku. Charakterystyczne dla tej formy prawnej, która ma zacząć funkcjonować od 2021 roku jest to, że ma być dostępna dla każdego.

Jak kształtuje się struktura majątkowa prostej spółki akcyjnej?

Osoby decydujące się na założenie nowego typu spółki kapitałowej muszą pokryć kapitał akcyjny o wartości symbolicznej 1 zł. Warto zaznaczyć, że zmiana wysokości kapitału nie wymaga wprowadzania zmian w zawartej wcześniej umowie.

Wyróżnikiem tej formy prawnej jest to, że dopuszczalnym wkładem w prostej spółce akcyjnej jest wkład w postaci świadczenia pracy. Na wniesienie wkładów założyciele mają 3 lata.
Wniesione wkłady mogą zostać zwrócone w czasie działania podmiotu. Warunkiem jest jednak, że ta czynność nie doprowadzi do niewypłacalności spółki.

Warto zaznaczyć, że struktura majątkowa PSA przewiduje „akcje beznominałowe”. Mowa tutaj o wkładach, które mogą zostać przyznane akcjonariuszom np. za wkład intelektualny w rozwój spółki czy za opracowanie pomysłu na innowacyjny produkt lub usługę.

Tagged With: