Blog

Beznominałowe akcje w P.S.A.

Spółka akcyjna, na której opierano się w czasie konstruowania nowej formy prawnej, jaką jest PSA, posiada akcje ściśle związane z kapitałem zakładowym firmy. Kapitał dzieli się na akcje o równej wartości, które stanowią istotę praw i obowiązków akcjonariuszy wobec spółki. W przypadku prostej spółki akcyjnej, kwestia akcji wygląda zupełnie inaczej. (więcej…)

Blog

Umorzenie akcji własnych

Umorzenie akcji własnych w Prostej Spółce Akcyjnej polega na zlikwidowaniu akcji  i wykreśleniu z obrotu. Aby tego dokonać należy przeprowadzić pełną procedurę i dopełnić wielu formalności. (więcej…)