Blog

Elastyczna struktura organizacyjna Prostej Spółki Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna stanowi nową, ale bardzo atrakcyjną formę prowadzenia firmy, dzięki ułatwionemu procesowi rejestracji, zelektronizowanemu systemowi działania i wielu innym prawnym regulacjom. W Prostej Spółce Akcyjnej akcjonariusze mają możliwość wyboru systemu zarządzania i nadzoru nad spółką np. systemu dualistycznego czy modelu monistycznego. Elastyczna struktura organizacyjna ma potwierdzenie również w kapitale akcyjnym i łatwiejszym działaniom, które związane są z różnymi czynnościami kapitalizacyjnymi. Kolejnym plusem w Prostej Spółce Akcyjnej są akcje

Blog

Wkłady na pokrycie akcji w P.S.A. – rodzaje

Skoro już znamy charakter jaki pełni kapitał Prostej Spółki Akcyjnej, nadszedł czas aby zapoznać się z rodzajami wkładów jakie można wnieść na pokrycie wkładów P.S.A.. Zgodnie z tym, co mówią aktualne przepisy prawa – ów kapitał stanowi sumę wartości wkładów pieniężnych oraz niepieniężnych rzeczywiście wniesionych na pokrycie akcji. Wówczas akcjonariusz wnosi wkłady w celu uzyskania w niej akcji. (więcej…)