Blog

Beznominałowe akcje w P.S.A.

Spółka akcyjna, na której opierano się w czasie konstruowania nowej formy prawnej, jaką jest PSA, posiada akcje ściśle związane z kapitałem zakładowym firmy. Kapitał dzieli się na akcje o równej wartości, które stanowią istotę praw i obowiązków akcjonariuszy wobec spółki. W przypadku prostej spółki akcyjnej, kwestia akcji wygląda zupełnie inaczej. (więcej…)

Blog

Kapitał prostej spółki akcyjnej

Cechą prostej spółki akcyjnej, która najbardziej przyciąga uwagę jest wysokość minimalnego kapitału akcyjnego. Jego wysokość wynosi 1 zł. Kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej musi zostać wniesiony przy zakładaniu podmiotu. Może zostać pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. (więcej…)