Blog

Wypłata dywidendy w PSA – uprawnieni oraz procedura

Zgodnie z tym, o czym informują nas przepisy obowiązującego prawa, osobami uprawnionymi do wypłacenia dywidendy spółki za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługuje takowe prawo. W umowie spółki może znaleźć się zapis odnośnie upoważnienia walnego zgromadzenia do określenia dnia dywidendy i tym sposobem dzień ten nie może zostać wyznaczony później niż dwa miesiące od dnia podjęcia uchwały o jej wypłaceniu. Jak przebiega wypłata dywidendy w PSA? Procedura wypłacenia dywidendy spółki PSA: 1. Przygotowanie rocznego sprawozdania spółki. 2. Podjęcie uchwały o prze

Blog

Prosta Spółka Akcyjna w organizacji

Prosta Spółka Akcyjna stanowi nową formę prowadzenia działalności jednak cieszy się ona coraz większą popularnością. Na założenie P.S.A. decydują się najczęściej młodzi przedsiębiorcy oraz start-upy. Warto podczas procedury zakładanie spółki wspomnieć o czym jest Prosta Spółka Akcyjna w organizacji. (więcej…)

Blog

Jak wprowadzić prostą spółkę akcyjną na giełdę?

Prosta spółka akcyjna dopiero zaczyna zyskiwać na popularności. Coraz więcej osób przekonuje się o korzyściach wynikających z jej prowadzenia. Do cech charakterystycznych PSA zaliczamy uproszczone procedury funkcjonowania na rynku spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy da się wprowadzić prostą spółkę akcyjną na giełdę? Jak ominąć istniejący zakaz wprowadzania PSA na giełdę? Celem wprowadzenia spółki na giełdę jest emisja akcji w celu powiększania zysków. W przypadku prostej spółki akcyjnej obowiązuje zakaz wprowadzania jej na giełdę (brak mo

Blog

Reprezentacja prostej spółki akcyjnej 

Celem wprowadzenia prostej spółki akcyjnej było umożliwienie rejestracji podmiotu, który charakteryzować się będzie elastyczną formą prowadzenia działalności oraz stosowaniem uproszczonych procedur. W prostej spółce akcyjnej akcjonariusze uprawnieni są do korzystania z dużej swobody w zakresie kształtowania zasad prowadzenia spraw i reprezentacji spółki. Reprezentacja prostej spółki akcyjnej Akcjonariuszom przysługuje dowolność w zakresie powoływania organów zarządzających prostą spółką akcyjną. W prostej spółce akcyjnej może ustanowiony zarząd oraz dodatkowo rada nadz

Blog

Zarząd Prostej Spółki

Prosta Spółka Akcyjna stanowi nowość na rynku działalności. Jej prawne regulacje i model budowy sprawiają, iż staje się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności wśród młodych i innowacyjnych przedsiębiorców. (więcej…)

Blog

Jednoosobowa działalność czy prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna jest nową formą działalności. Została ona stworzona z myślą o młodych przedsiębiorcach, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z prowadzeniem firmy. Podobne są jednak założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest jednym z częstszych wyborów przy zakładaniu własnej działalności. Zatem jednoosobowa działalność czy prosta spółka akcyjna? (więcej…)

Blog

Akcje bez wartości nominalnej

Czym są akcje bez wartości nominalnej? Co oznacza, że akcje w prostej spółce akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej? W przypadku PSA akcje nie posiadają wartości nominalnej, a jedynie swoją cenę emisyjną (kwotę za jaką są objęte przez akcjonariusza). Zgodnie z powyższą zasadą akcje w prostej spółce akcyjnej mogą być objęte za świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki bez konieczności wnoszenia majątku posiadającego zbywalną wartość pieniężną. W prostej spółce akcyjnej obowiązuje kapitał akcyjny, który zasilany jest wkładami majątkowymi wspólników. Warto również