Blog

Jak działa prosta spółka akcyjna w praktyce?

Jak działa prosta spółka akcyjna w praktyce i czy warto wybrać prostą spółkę akcyjną jako podstawę prowadzonej działalności?   Prosta spółka akcyjna to forma prawna działalności, łącząca cechy spółki akcyjnej i spółki z o.o.. PSA charakteryzuje się prostotą i szybkością rejestracji, niskimi kosztami utworzenia i prowadzenia.     Jak działa prosta spółka akcyjna w praktyce Definicja i charakterystyka Prosta spółka akcyjna to forma prawna działalności gospodarczej, która łączy cechy spółki akcyjnej i spółki z ograni

Blog

Prosta spółka akcyjna – jakie korzyści daje i czy jest dla każdego?

Jakie korzyści wiążą się z założeniem prostej spółki akcyjnej? Czy warto ją wybrać? Prosta spółka akcyjna to w ostatnim czasie bardzo popularny wybór na podstawę prowadzonej działalności. Możliwości jakie oferuje ta forma prawna z każdym dniem wzbudzają zainteresowanie i chęć utworzenia firmy w postaci PSA. Prosta spółka akcyjna jest formą prawną, która pozwala na lepsze rozdzielenie odpowiedzialności między wspólników a zarząd. PSA jest odpowiednia dla różnych rodzajów działalności. Jedną z głównych wad prostej spółki akcyjnej jest wysoki koszt zakł

Blog

Jak założyć prostą spółkę akcyjną – krok po kroku?

Jak założyć prostą spółkę akcyjną – krok po kroku, aby móc prowadzić własny biznes? Prosta spółka akcyjna jest formą prawną przeznaczoną dla małych i średnich przedsiębiorstw. PSA charakteryzuje się prostotą zarządzania oraz niższymi kosztami rejestracji. Rejestracja PSA obliguje do dopełnienia kilku formalności, takich jak zgromadzenie funduszy na kapitał zakładowy, rejestracja w KRS, uzyskanie numerów REGON i NIP, rejestracja podatkowa. Czym jest prosta spółka akcyjna? Prosta spółka akcyjna (PSA) to forma prawna przeznaczona dla małych i średnich przedsię

Blog

Założenie prostej spółki akcyjnej 2023 – wady i zalety

Jakie wady i zalety posiada prosta spółka akcyjna? Czy warto założyć prostą spółkę akcyjną w 2023 roku? Prosta spółka akcyjna jest uproszczoną formą spółki akcyjnej Prosta spółka akcyjna posiada również cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wybór prostej spółki akcyjnej jest korzystnym rozwiązaniem dla firm, bez względu na wielkość oraz branże działalności Prosta spółka akcyjna może zostać założona przez Internet Założenie prostej spółki akcyjnej 2023 - wady i zalety Zalety prostej spółki akcyjnej - co warto o nich wiedzieć? minimalna wysoko

Blog

Prosta spółka akcyjna 2023

Prosta spółka akcyjna 2023 - dlaczego warto zdecydować się na otworzenie firmy w 2023 w postaci prostej spółki akcyjnej? Prosta spółka akcyjna od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie. Chętnych do otworzenia firmy w postaci prostej spółki przybywa z każdym dniem. Jaki jest powód? Czy otworzenie firmy w formie prostej spółki przyniesie korzyści? Prosta spółka akcyjna Prosta spółka akcyjna stanowi uproszczoną formę spółki akcyjnej a także posiada dodatkowe elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto zaznaczyć, że do uzyskania wpisu w KRS wymagane jest pop

Blog

Co wyróżnia prostą spółkę akcyjną?

Co wyróżnia prostą spółkę akcyjną? Rejestracja firmy w postaci prostej spółki akcyjnej - dlaczego warto? Przepisy regulujące funkcjonowanie PSA na rynku zabiezpieczają właścicielów przed utratą kontroli nad firmą. Prosta spółka akcyjna może zostać założona przy minimalnym kapitale początkowym o wartości 1 zł. Elastyczne podejście do struktury organizacyjnej organów spółki. Możliwość podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Prosta spółka akcyjna z każdym dniem cieszy się wiekszą popularnością wśród osób planujących prowadz

Blog

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej a ZUS

Prosta spółka akcyjna została wprowadzona w celu ułatwienia i uproszczenia otwierania firm w Polsce. Minimalny kapitał na start oraz uproszczenie procedur rejestracji podmiotu miały zachęcić przyszłych przedsiębiorców do rozpoczęcia procedury rejestracyjnej. Jak założyć prostą spółkę akcyjną? Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej a ZUS   Jak założyć prostą spółkę akcyjną? Powstanie prostej spółki akcyjnej wymaga: opracowania i zawarcia umowy spółki regulującej działanie podmiotu na rynku ustanowienia organów spółki wniesienie wkłądów na pokrycie

Blog

Wypłata dywidendy w PSA – uprawnieni oraz procedura

Zgodnie z tym, o czym informują nas przepisy obowiązującego prawa, osobami uprawnionymi do wypłacenia dywidendy spółki za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługuje takowe prawo. W umowie spółki może znaleźć się zapis odnośnie upoważnienia walnego zgromadzenia do określenia dnia dywidendy i tym sposobem dzień ten nie może zostać wyznaczony później niż dwa miesiące od dnia podjęcia uchwały o jej wypłaceniu. Jak przebiega wypłata dywidendy w PSA? Procedura wypłacenia dywidendy spółki PSA: 1. Przygotowanie rocznego sprawozdania spółki. 2. Podjęcie uchwały o prze

Blog

Prosta Spółka Akcyjna w organizacji

Prosta Spółka Akcyjna stanowi nową formę prowadzenia działalności jednak cieszy się ona coraz większą popularnością. Na założenie P.S.A. decydują się najczęściej młodzi przedsiębiorcy oraz start-upy. Warto podczas procedury zakładanie spółki wspomnieć o czym jest Prosta Spółka Akcyjna w organizacji. (więcej…)