Blog

Reprezentacja prostej spółki akcyjnej 

Celem wprowadzenia prostej spółki akcyjnej było umożliwienie rejestracji podmiotu, który charakteryzować się będzie elastyczną formą prowadzenia działalności oraz stosowaniem uproszczonych procedur. W prostej spółce akcyjnej akcjonariusze uprawnieni są do korzystania z dużej swobody w zakresie kształtowania zasad prowadzenia spraw i reprezentacji spółki. Reprezentacja prostej spółki akcyjnej Akcjonariuszom przysługuje dowolność w zakresie powoływania organów zarządzających prostą spółką akcyjną. W prostej spółce akcyjnej może ustanowiony zarząd oraz dodatkowo rada nadz

Blog

Korzyści rejestracji Prostej Spółki Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna to kolejna spółka wchodząca w skład spółek kapitałowych, jednak jako jedyna znacznie różni są od reszty. Spółka ta jest stosunkowo świeżą formą prowadzenia firmy, gdyż działa od połowy 2021 roku. Stanowi ona niejako połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej dając jej właścicielowi spore korzyści. Założyć Prostą Spółkę Akcyjną może niemal każdy przedsiębiorca- przeznaczona jest głównie dla młodych osób planujących prowadzenie innowacyjnych biznesów oraz dla start-upów. Korzyści płynące z założenia PSA: szybka i pros

Blog

NIP i REGON w Prostej Spółce Akcyjnej

Prosta Spółka akcyjna należy do spółek kapitałowych i podlega pod przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Ten model prowadzenia firmy został tworzony z myślą o nowych i innowacyjnych biznesach a w głównej mierze o start-upach. Prosta Spółka dzięki swym regulacjom gwarantuje swobodę działania, zminimalizowanie wszelkich formalności oraz elastyczność w działaniu. (więcej…)

Blog

Zarząd Prostej Spółki

Prosta Spółka Akcyjna stanowi nowość na rynku działalności. Jej prawne regulacje i model budowy sprawiają, iż staje się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności wśród młodych i innowacyjnych przedsiębiorców. (więcej…)

Blog

Jednoosobowa działalność czy prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna jest nową formą działalności. Została ona stworzona z myślą o młodych przedsiębiorcach, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z prowadzeniem firmy. Podobne są jednak założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest jednym z częstszych wyborów przy zakładaniu własnej działalności. Zatem jednoosobowa działalność czy prosta spółka akcyjna? (więcej…)

Blog

Akcje bez wartości nominalnej

Co oznacza, że akcje w prostej spółce akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej? W przypadku PSA akcje nie posiadają wartości nominalnej, a jedynie swoją cenę emisyjną (kwotę za jaką są objęte przez akcjonariusza). Zgodnie z powyższą zasadą akcje w prostej spółce akcyjnej mogą być objęte za świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki bez konieczności wnoszenia majątku posiadającego zbywalną wartość pieniężną. W prostej spółce akcyjnej obowiązuje kapitał akcyjny, który zasilany jest wkładami majątkowymi wspólników. Warto również zaznaczyć, że wysokość kapitału akcyj

Blog

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) powstał na mocy Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kim jest Beneficjent Rzeczywisty? To osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką oraz mająca wpływ na czynności lub działania podejmowane przez podmiot. (więcej…)

Blog

Przekształcenie spółki z o.o. w P.S.A.

Przekształcenie spółki z o.o. w P.S.A. jest jak najbardziej możliwe. Jednakże trzeba liczyć się z pewnymi warunkami, które są wymagane, aby tego dokonać. Dodatkowo warto pamiętać, że prosta spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należą do tej samej spółki kapitałowej. (więcej…)