Blog

Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

Nowy rodzaj działalności, który ma wejść w życie z dniem 1 marca 2021 r. to Prosta Spółka Akcyjna (PSA). PSA będzie łączyła w sobie cechy spółki z o.o. z cechami spółki akcyjnej, ale różnice między każdą z ich będą znaczące. (więcej…)