Blog

Prosta spółka akcyjna 2023

Prosta spółka akcyjna 2023 - dlaczego warto zdecydować się na otworzenie firmy w 2023 w postaci prostej spółki akcyjnej? Prosta spółka akcyjna od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie. Chętnych do otworzenia firmy w postaci prostej spółki przybywa z każdym dniem. Jaki jest powód? Czy otworzenie firmy w formie prostej spółki przyniesie korzyści? Prosta spółka akcyjna Prosta spółka akcyjna stanowi uproszczoną formę spółki akcyjnej a także posiada dodatkowe elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto zaznaczyć, że do uzyskania wpisu w KRS wymagane jest pop

Blog

Celowa Prosta Spółka Akcyjna

Proste Spółki Akcyjne to łatwe do założenia, niewymagające wysokiego kapitału, proste w działaniu z uproszczonym procesem likwidacji podmioty. Elastyczna struktura funkcjonowania pozwala na stworzenie firmy w niemal każdym celu. Celowa Prosta Spółka Akcyjna również jest możliwa do utworzenia. Celowa Prosta Spółka Akcyjna tworzona jest z myślą o realizacji konkretnego przedsięwzięcia lub projektu w założonych z góry ramach czasowych. Dzięki zastosowanym regulacjom pozwala ona na sporą minimalizację ryzyka gospodarczego w związku z realizacją zamierzeń spółki celowej. Spół

Blog

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej a ZUS

Prosta spółka akcyjna została wprowadzona w celu ułatwienia i uproszczenia otwierania firm w Polsce. Minimalny kapitał na start oraz uproszczenie procedur rejestracji podmiotu miały zachęcić przyszłych przedsiębiorców do rozpoczęcia procedury rejestracyjnej. Jak założyć prostą spółkę akcyjną? Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej a ZUS   Jak założyć prostą spółkę akcyjną? Powstanie prostej spółki akcyjnej wymaga: opracowania i zawarcia umowy spółki regulującej działanie podmiotu na rynku ustanowienia organów spółki wniesienie wkłądów na pokrycie

Blog

Najważniejsze informacje o Prostej Spółce Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna działa już na polskim rynku od niemal roku ciesząc się rosnącą popularnością. Coraz więcej nowych przedsiębiorców decyduje się na założenie własnego biznesu właśnie w tej formie. W tym wpisie przedstawiamy najważniejsze informacje o P.S.A. ✅ Kapitał podstawowy → symboliczna kwota 1zł. ✅ Wkłady → mogą być pieniężne lub niepieniężne oraz wkładek może być świadczeniu usług lub pracy. ✅ Akcje założycielskie  → zwiększają liczbę głosów na nie przypadających, gdy kapitał jest podwyższany. ✅ Uprzywilejowane głosy akcji → na 1 akcje przypadać może

Blog

Wypłata dywidendy w PSA – uprawnieni oraz procedura

Zgodnie z tym, o czym informują nas przepisy obowiązującego prawa, osobami uprawnionymi do wypłacenia dywidendy spółki za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługuje takowe prawo. W umowie spółki może znaleźć się zapis odnośnie upoważnienia walnego zgromadzenia do określenia dnia dywidendy i tym sposobem dzień ten nie może zostać wyznaczony później niż dwa miesiące od dnia podjęcia uchwały o jej wypłaceniu. Jak przebiega wypłata dywidendy w PSA? Procedura wypłacenia dywidendy spółki PSA: 1. Przygotowanie rocznego sprawozdania spółki. 2. Podjęcie uchwały o prze

Blog

Prosta Spółka Akcyjna w organizacji

Prosta Spółka Akcyjna stanowi nową formę prowadzenia działalności jednak cieszy się ona coraz większą popularnością. Na założenie P.S.A. decydują się najczęściej młodzi przedsiębiorcy oraz start-upy. Warto podczas procedury zakładanie spółki wspomnieć o czym jest Prosta Spółka Akcyjna w organizacji. (więcej…)

Blog

Akcje nieme w P.S.A.

Akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej mogą w umowie spółki ustanowić o uprzywilejowaniu określonych akcji. Jednym z takich przywilejów są akcje co do dywidendy tzw. akcje nieme. (więcej…)

Blog

Umorzenie akcji własnych

Umorzenie akcji własnych w Prostej Spółce Akcyjnej polega na zlikwidowaniu akcji  i wykreśleniu z obrotu. Aby tego dokonać należy przeprowadzić pełną procedurę i dopełnić wielu formalności. (więcej…)

Blog

Jak wprowadzić prostą spółkę akcyjną na giełdę?

Prosta spółka akcyjna dopiero zaczyna zyskiwać na popularności. Coraz więcej osób przekonuje się o korzyściach wynikających z jej prowadzenia. Do cech charakterystycznych PSA zaliczamy uproszczone procedury funkcjonowania na rynku spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy da się wprowadzić prostą spółkę akcyjną na giełdę? Jak ominąć istniejący zakaz wprowadzania PSA na giełdę? Celem wprowadzenia spółki na giełdę jest emisja akcji w celu powiększania zysków. W przypadku prostej spółki akcyjnej obowiązuje zakaz wprowadzania jej na giełdę (brak mo