Umorzenie akcji własnych w Prostej Spółce Akcyjnej polega na zlikwidowaniu akcji  i wykreśleniu z obrotu. Aby tego dokonać należy przeprowadzić pełną procedurę i dopełnić wielu formalności.

Istnieją trzy rodzaje umorzenia akcji:

  1. umorzenie dobrowolne -zgodę wyrażają wszyscy akcjonariusze,
  2. umorzenie przymusowe – nie potrzebna jest zgoda akcjonariuszy,
  3. umorzenie automatyczne – jeśli zaistnieje okoliczność określona w umowie PSA.

Umorzenie akcji zawsze wiąże się ze zmianą umowy prostej Spółki Akcyjnej i wiąże się to bezpośrednio z uchwała akcjonariuszy o umorzeniu.

Umorzenie dobrowolne może obyć się za opłatą jednak akcjonariusz może zrzec się wynagrodzenia za umarzane akcje czym samym stanie się ono nieodpłatne. Umorzenie przymusowe następuje natomiast za opłatą. Zapłata za umarzane akcje będzie następować z zysku spółki.

Tagged With: