Walne zgromadzenie akcjonariuszy w Prostej Spółce Akcyjnej ma za zadanie prowadzić, zarządzać i podejmować uchwały dotyczące ważnych spraw spółki. Mogą w nim uczestniczyć wyłącznie wspólnicy prostej spółki akcyjnej, którzy posiadają jej akcje.

Walne zgromadzenie zwoływane jest minimum 2 tygodnie wcześniej, a akcjonariusze poinformowani o nim zostają listownie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Takie powiadomienie zawierać musi wszelkie niezbędne informacje np. termin i godzina oraz forma/miejsce spotkania.

Dzięki regulacjom i umocowaniom prawnym Prostej Spółce Akcyjnej stanowi ona nowoczesny model biznesowy firmy, dzięki temu walne zgromadzenie może odbyć się nie tylko w formie tradycyjnej, ale także elektronicznie w ramach internetowego spotkania.

Tagged With: