Skoro już znamy charakter jaki pełni kapitał Prostej Spółki Akcyjnej, nadszedł czas aby zapoznać się z rodzajami wkładów jakie można wnieść na pokrycie wkładów P.S.A.. Zgodnie z tym, co mówią aktualne przepisy prawa – ów kapitał stanowi sumę wartości wkładów pieniężnych oraz niepieniężnych rzeczywiście wniesionych na pokrycie akcji. Wówczas akcjonariusz wnosi wkłady w celu uzyskania w niej akcji.

Spośród rodzajów wkładów na pokrycie akcji możemy wymienić wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne. Są to:
– wkłady pieniężne,
– wkłady niepieniężne
a) wkłady zwiększające wysokość kapitału,
b) wkłady niezasilające kapitału akcyjnego.

Jeśli wniesiony zostanie wkład pieniężny, wówczas akcjonariusz jest zobowiązany do zapłacenia środków pieniężnych na rzecz danej spółki. Warto jednak mieć na uwadze rodzaje wkładów niepieniężnych w P.S.A..

Wkłady niepieniężne zwiększające wysokość kapitału to odpowiednik wkładów niepieniężnych, który działa tak samo jak w przypadku spółki z o.o.. Zatem konieczne jest, aby przedmioty te charakteryzowały się zdolnością aportową (możliwy do wyceny i umieszczenia w bilansie) oraz zbywalnym charakterem.

Z kolei wkłady niepieniężne niezasilające kapitału akcyjnego
Prosta Spółka Akcyjna posiada jeszcze jeden szczególny rodzaj wkładów niepieniężnych, który dotychczas był nieznany w kwestii spółek kapitałowych. Wyróżniamy bowiem wkłady niepieniężne, niezwiększające wysokości kapitału akcyjnego. Oznacza to nic innego, jak to, iż akcjonariusz może objąć akcje w zamian za świadczenie pracy oraz usług z tym, że wartość owego wkładu nie zostaje uwzględniona przy obliczaniu wysokości kapitału akcyjnego. Wniesienie owego wkładu pokrywa akcje oraz wpływa na stosunki pomiędzy akcjonariuszami, ale co ważne – nie na sytuację bilansową spółki.

Rozwiązanie to zostało opracowane z myślą o tym, aby umożliwić akcjonariuszom zaangażowanie w konkretne przedsięwzięcie poprzez objęcie akcji. Wszystko to w zamian za unikalne umiejętności, wiedzę oraz pomysły.

Tagged With: