Prosta Spółka Akcyjna w organizacji, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu między innymi wydatki na:

  • najem lokalu,
  • utrzymanie sekretariatu,
  • telefon,
  • zakup sprzętu.

Organy podatkowe stoją jednak na stanowisku, że już same opłaty, związane z założeniem spółki, nie mogą zostać zakwalifikowane w taki sposób. W konsekwencji usługi prawnicze lub w zakresie doradztwa podatkowego, poniesione opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, a także koszty podatku od czynności cywilnoprawnych nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu. Nie można uznać, że tego typu koszty obciążają spółkę, ale wyłącznie samych wspólników.

Tagged With: