Nowe możliwości prostej spółki akcyjnej zezwalają na dokonywanie wypłat z kapitału akcyjnego przez akcjonariuszy. Nowoczesne rozwiązanie zapewnia wspólników możliwość pobrania dodatkowych środków z majątku spółki, oprócz dywidendy.

W prostej spółce akcyjnej kapitał akcyjny jest elastyczny i pozwala na dokonywanie wpłat i wypłat, z racji, że jego wysokości nie określa się w umowie spółki. Niski poziom formalizacji wypłat z kapitału akcyjnego pozwala na swobodne zarządzanie środkami pochodzącymi ze spółki.

Dokonanie wypłaty może jednak nastąpić pod pewnymi warunkami:

  1. Wypłata z kapitału nie może doprowadzić do zmniejszenia się go poniżej 1 zł
  2. Wypłata z kapitału nie może doprowadzić do utraty wypłacalności prostej spółki akcyjnej
  3. Wypłata z kapitału akcyjnego może być dokonana do wysokości 5% sumy zobowiązań Prostej Spółki Akcyjnej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego ( w przypadku większych wartości wypłata wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania)

Z uwagi na punkt drugi, koniecznością jest, aby zarząd lub też rada dyrektorów prostej spółki akcyjnej przeprowadzała test wypłacalności. Polega on na prognozie oraz analizie finansowej spółki, która zagwarantować ma jej płynność finansową. Przeprowadzanie testu wypłacalności dokonywane jest z uwzględnieniem okresu ostatnich 6 miesięcy.
Pamiętaj! Przed dokonaniem wypłaty konieczne jest wprowadzenie zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Tagged With: