Rada dyrektorów w prostej spółce akcyjnej to organ o charakterze fakultatywnym. Zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i nadzorem nad tymi sprawami oraz reprezentowaniem. Zazwyczaj składa się z 1 lub więcej osób, którzy są powoływani przez akcjonariuszy uchwałą, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Zasady funkcjonowania rady regulowane są przez umowę spółki lub regulamin / uchwała rady dyrektorów. W przypadku organu wieloosobowego, wszyscy dyrektorzy mają obowiązek i jednocześnie prawo do wspólnego prowadzenia spraw. Istnieje jednak możliwość ustanowienia jednego lub kilku dyrektorów wykonawczych, którzy zajmą się prowadzeniem spółki oraz przekazanie funkcji nadzorczej pozostałym osobom.

Najważniejszymi zadaniami rady nadzorczej są:

  • podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym,
  • tworzenie planów biznesowych o charakterze wieloletnim lub rocznym,
  • kreowanie podstaw funkcjonowania P.S.A.,
  • tworzenie struktury organizacyjnej.
Tagged With: