Prosta Spółka Akcyjna stanowi nowość na rynku działalności. Jej prawne regulacje i model budowy sprawiają, iż staje się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności wśród młodych i innowacyjnych przedsiębiorców.Głównym organem w PSA jest Zarząd spółki, którego zadaniem jest zarządzanie spółką, prowadzenie wewnętrznych spraw np. podpisywanie sprawozdań finansowych, nadzór nad pracownikami, jak również prowadzenie zewnętrznych spraw spółki np. zawieranie kontaktów czy umów.

Zarząd składa się z minimum jednego członka a przepisy prawa nie określają maksymalnej liczny osób mogących wchodzić w skład tego organu.  Członków powołują lub odwołują akcjonariusze lub rada nadzorcza (jeśli jest).

W niektórych spółkach akcjonariusze w umowie spółki ustanawiają, że zamiast Zarządu powołany zostanie organ tzw. Rada Dyrektorów.

 

Tagged With: