Jedną z obowiązkowych czynności w Prostych Spółkach akcyjnych jest tworzenie rezerwy na pokrycie strat. Zasilanie kapitału akcyjnego na pokrycie strat z wypracowanego zysku ma amortyzować ewentualne straty spółki chroniąc jej wypłacalność.

Rezerwa na pokrycie strat wynosi 5% sumy zobowiązań, jakie wynikają  z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

P.S.A. w związku z utrzymaniem rezerwy musi zasilać swój kapitała akcyjny. Musi ona więc przeznaczać minimum 8% zysku na pokrycie strat spółki w sytuacji, gdy kapitał akcyjny nie osiągnął wymaganej granicy 5% sumy zobowiązań. Spółka oczywiście może przeznaczać więcej niż 8% zysku.

Jeśli spółka  w danym roku nie osiągnęła zysku nie musi ona dokonywać zasilenia kapitału akcyjnego.

Ważne: zasilenie kapitału akcyjnego nie wiąże się ze zmianą zapisów w umowie spółki.

 

 

 

 

 

Tagged With: