Regulacje prawne Prostej Spółki Akcyjnej nakazują tworzenie rezerwy kapitału akcyjnego z wypracowanego zysku na pokrycie ewentualnych strat. Takie zadanie ma ochraniać wypłacalność spółki i niejako amortyzować jej straty.

Rezerwa musi wynosić minimum 5% sumy zobowiązań wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Rezerwa jest zabezpieczeniem interesu ewentualnych wierzycieli.

Prosta Spółka Akcyjna ma również obowiązek zasilania kapitału akcyjnego. Spółka musi przeznaczyć min. 8% zysku na pokrycie strat spółki w momencie, gdy kapitał akcyjny nie osiągnął 5 % sumy zobowiązań, jak wynika ze sprawozdania finansowego. Wysokość odpisów przeznaczanych na kapitał akcyjny jest uzależniona od sumy zobowiązań spółki. W przypadku niewypracowania zysku w danym roku obrotowym spółka nie musi zasilać kapitału akcyjnego.

 

 

Tagged With: