Zawarcie umowy P.S.A. Jest etapem, który powoduje powstanie prostej spółki akcyjnej w organizacji. Co powinna zawierać umowa?

Istotnie należy zaznaczyć elementy, które decydują o ważności umowy:
– określenie firmy oraz siedziby spółki
– wskazanie przedmiotu działalności spółki
– określenie liczby serii oraz numerów akcji
– określenie przywilejów wynikających z posiadania akcji
– wskazanie akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz ceny emisyjnej akcji
– określenie przedmiotu wkładów w przypadku wnoszenia do spółki wkładów niepieniężnych
– określenie organów spółki
– wskazanie liczby członków zarządu
– oznaczenie czasu trwania spółki, jeśli jest oznaczony

Warto podkreślić, że ustalona konstrukcja prostej spółki akcyjnej przewiduje możliwość swobodnego kształtowania stosunku spółki.
Jeżeli wspólnicy chcą zapisać dodatkowe elementy określające funkcjonowanie spółki na rynku mają taką możliwość.

Kryterium dopuszczalności dodatkowych postanowień umowy oraz modyfikacji przepisów ustawowych jest bezwzględny charakter przepisu oraz natura stosunku prostej spółki akcyjnej (art. 2 KSH w zw. z art. 3531 Kodeksu cywilnego).

Podsumowując należy podkreślić, że dodatkowe postanowienia w umowie spółki nie mogą być sprzeczne z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Tagged With: